28 Şubat 2022 20:26

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu personel alacak

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu personel alacağını duyurdu.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu personel alacak

Basın İlan’da yer alan habere göre, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü “Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir.). Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

1. Başvurdukları Programı belirten ıslak imzalı dilekçe (www.adiguzel.edu.tr adresinde mevcut).

2. Özgeçmiş (YÖK formatında).

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş).

5. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti yâda e- devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi).

6. Lisans ve Yüksek lisans transkriptlerinin aslı yâda ıslak imzalı mühürlü sureti.

7. Geçerli ALES-SAY Puanına sahip Sınav Sonuç Belgesi.

8. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf).

10. Adli Sicil Belgesi.

11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.
Resmî Gazete’de Yayım Tarihi : 28.02.2022

Son Başvuru Tarihi : 15.03.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 16.03.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 18.03.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 22.03.2022

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.adiguzel.edu.tr