25 Ekim 2022 17:26

Ataşehir Belediyesi gıda malzemesi satın alacak

Ataşehir Belediyesi gıda malzemesi satın alacağını duyurdu.

Ataşehir Belediyesi gıda malzemesi satın alacak

Basın İlan’da 2022 yılı gündüz bakım evleri için muhtelif gıda malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır” denildi.

Adı : 2022 YILI GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ İÇİN MUHTELİF GIDA MALZEMESİ ALIMI

Niteliği, türü ve miktarı : 2022 YILI GÜNDÜZ BAKIM EVLERİ İÇİN MUHTELİF GIDA MALZEMESİ ALIMI-93(DOKSANÜÇ) KALEM MAL ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Kuruma bağlı hizmet veren Gündüz Bakım Evleri yemekhanelerine teslim edilecektir.

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren mal alımına başlanacaktır. İdarenin belirteceği zamanlarda peyder pey mal alımı yapılacaktır. İdare istediği malı istediği miktarda ve istediği zaman almaya serbest olup ürünler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne Bağlı Gündüz Bakım Evlerine teslim edilecektir. İş 31.12.2022 tarihinde bitirilecektir.

Sözleşme imzalandığı zaman işe başlanacaktır.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.11.2022 – 11:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.