23 Ekim 2021 13:53

Ataşehir’de adım adım yeşil bir geleceğe

Ataşehir’de sera gazı envanterinin azaltılması, iklim eylem planlarının oluşturulması, farklı sektörlerin enerji durumu ve bunların paydaşlar ile konuşularak görüşlerinin alınması amacıyla “Ataşehir Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Çalıştayı” düzenlendi.

Ataşehir’de adım adım yeşil bir geleceğe

Erdal Eren Kültür Merkezi Can Yücel Salonu’nda yapılan çalıştaya, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan, İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Ulaşım Daire Başkanlığı, Yeditepe, Acıbadem, Fenerbahçe ve İstanbul Teknik Üniversitesi yetkilileri, ilçe belediyelerinden temsilciler, Meslek Odaları, Dernek ve Vakıf yetkilileri, Ataşehir Belediyesi Birim Müdürleri, Ataşehir Kent Konseyi ile lisanslı firma temsilcileri katıldı.

Geniş katılımla gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmasını, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan yaptı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı adına Saffet Altındağ söz aldı.

Çalıştay kapsamında Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Bağdatlıoğlu Kartal, sunumu ile katılımcılara bilgi verdi.

Kartal, “Belediyemiz kurulduğu 2009 yılından bu yana, sadece ilçede yaşayan insanlar için değil, tüm canlılar için temiz, sağlıklı ve konforlu bir Ataşehir oluşturmayı ve sürdürmeyi temel ilkesi olarak hedefledi. “İklim Dostu Kentler Kampanyası” çerçevesinde ilçemize ait sera gazı envanteri hesaplanma çalışmalarının 2011 yılında başladık” dedi.

İstanbul’da hava kalitesini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla mobil hava kalitesi istasyonu kuran tek ilçenin Ataşehir olduğunu belirten Kartal, şunları söyledi:

“İklim değişikliği ile mücadele alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları uluslararası alanda da tanıtarak düşük karbonlu sürdürülebilir bir ilçe olma yolunda ilerlemek amacıyla Başkanlar Sözleşmesini imzaladık. 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarını %40 azaltmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda enerji ve sera gazı salım azaltım hedefleri belirlenerek, Eylem Planı oluşturacağız.”

Çalıştayda, Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü temsilen Peyzaj Mimarı Petek Alptekin, Fen İşleri Müdürlüğünden Makine Mühendisi Mahir Şimşek, Strateji Geliştirme Müdürü Devran Çakmak da müdürlüklerinin yapmış olduklarıörnek uygulamalardan bahsetti.

Demir Enerji Danışmanlık’tan Esra Demir’in “Ataşehir İlçesi Sera Gazı Envanteri ve Çalışma Metodolojisi” konulu sunumu ile ilk oturum devam etti.

60 kişinin katıldığıçalıştayın ikinci oturumunda ise uzman ve yöneticileri ile kentin diğer paydaş grupları bir araya gelerek “Kent YapılıÇevre”, “Atık-Atık Su Yönetimi”, “Ulaşım”, “Yenilenebilir Enerji” olmak üzere 4 farklı başlıkta yaklaşık iki saat süren bir çalışma ile çözüm önerilerini ve azaltım eylemlerini tartıştı.