10 Nisan 2021 12:30

Ataşehir’de toplumsal eşitlik birimleri harekete geçti

Ataşehir Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi, sivil toplum örgütlerinin ve yerel yönetimlerin bilgi ve tecrübelerini aktardıkları “Deneyim Paylaşımı Toplantısı ve Atölye Çalışması”na katıldı.

Ataşehir’de toplumsal eşitlik birimleri harekete geçti

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği öncülüğünde Türkiye’nin farklı bölgelerindeki belediyelerin eşitlik birimleri “Deneyim Paylaşımı Toplantısı ve Atölye Çalışması” toplantısında buluştu.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik hizmet ve politikalar üretmek üzere kurulan belediyelerin eşitlik birimleri, internet üzerinden Zoom programı ile bir araya geldi.

Eşitlik birimlerinde görev yapan yaklaşık 60 temsilcinin katıldığı çalışma; eşitlik birimlerinin deneyimlerini paylaştıkları, ortak sorunlar, ihtiyaçlar ve olanaklar üzerine tartıştıkları ve çözüm önerileri ürettikleri atölye çalışmasıyla sona erdi.

Toplantıda Eşitlik Birimlerinin kuruluş biçimi, amaçları, yasal dayanakları, çalışma alanları, yetkileri, personel yapısı ve bütçesi gibi konular da görüşüldü.