27 Nisan 2021 11:26

Av. Ali Rıza İlgezdi: Kentsel dönüşümde fesih yetkisi

Av. Ali Rıza İlgezdi: Kentsel dönüşümde fesih yetkisi

Av. Ali Rıza İlgezdi: Kentsel dönüşümde fesih yetkisi

KENTSEL DÖNÜŞÜME TABİİ İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN FESİH YETKİSİ İSTANBUL’DA İLÇE BELEDİYELERİNE DEVREDİLDİ

Halk arasında Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak bilinen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da yapılan ve 10.07.2019 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile inşaata başlanmaması veya devam edilmemesi nedeniyle mağdur olan maliklere davasız fesih imkânı getirilmişti.

Kanundaki değişikliklerden sonra; 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde yeni düzenlemeler yapılmış ve bu düzenlemeler, 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik te 19.10.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 13. maddesine eklenen 11. fıkra ile arsa sahiplerinin inşaat sözleşmelerinin fesih sürecini hangi şartlarda başlatabilecekleri düzenlenmiştir. Buna göre;

1) İNŞAATA MÜTEAHHİTTEN KAYNAKLANAN NEDENLERLE 1 YIL İÇİNDE BAŞLANMAMIŞ OLMASI

Bütün maliklerle anlaşma sağlanmasından veya hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınıp bu karara katılmayanların hisselerinin satışından sonra; müteahhitten kaynaklanan nedenlerle 1 yıl içinde yeni yapının yapım işine başlanılmamış olmaması fesih şartı olarak düzenlenmiştir. Müteahhitten kaynaklanmayana nedenlerden dolayı fesih şartı oluşmayacaktır.

Yönetmelik kapsamında inşaata başlanılmayan bir yıllık sürenin başlangıcı, bütün maliklerle anlaşma sağlanan hallerde en son anlaşma sağlanan malik ile imzalanan sözleşmenin tarihine; riskli yapılarda riskli yapı tespitinin kesinleşmesi tarihine; riskli ve rezerv yapı alanlarında ise alan belirleme işleminden önce mi yoksa sonra mı olduğuna bakılarak belirlenmektedir.

2) İNŞAATIN DURDURULMUŞ VE EN AZ ALTI AYDIR PROJENİN BİTİRİLMESİNİ GEREKTİRECEK SEVİYEDE EKİP VE EKİPMANLA İNŞAİ FAALİYETE DEVAM EDİLMİYOR OLMASI

Yönetmelikte, sözleşmelerin bu gerekçe ile feshedilebilmesi için, inşaatın durdurulduğunun ve en az altı aydır projenin bitirilmesini gerektirecek seviyede ekip ve ekipmanla devam edilmediğinin, ilgili idarenin tespit, tutanak ve kayıtları, yapı denetimi sistemindeki kayıtlar, fotoğraflar, uydu görüntüleri vb. bilgi ve belgeler ile ortaya konulması gerektiği düzenlenmiştir.

3) MALİKLER TARAFINDAN FESİH KARARI ALINMASI

Kanun ve Yönetmelikte belirtilen şartlar gerçekleştiğinde, sözleşmelerin feshi için hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınması gerekmektedir. Yönetmelik uyarınca fesih kararı alınması herhangi bir şekil şartına tabi değildir.

Fesih iradesinin; fesih konusunda maliklerin en az üçte iki çoğunlukla anlaştıklarına dair anlaşan maliklerce imzalı karar tutanağı, maliklerin en az üçte iki çoğunluğu tarafından verilen fesih talebine ilişkin dilekçe, maliklerin en az üçte iki çoğunluğunun başka bir müteahhitle anlaştıklarına dair sözleşme veya vekâletname örnekleri gibi sair belgeler ile ispatlanabileceği Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir.

Türkiye çapında; başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılacaktır. Bakanlık bu konudaki yetkisini İstanbul özelinde ilçe belediyelerine devredilmiştir. Başvuru usulü ve ilçe belediyelerine yetki devri bir sonraki yazımızda incelenecektir.