17 Kasım 2021 20:12

Av. Ali Rıza İlgezdi – Kentsel dönüşümün önü açılacak mı?

Av. Ali Rıza İlgezdi – Kentsel dönüşümün önü açılacak mı?

Av. Ali Rıza İlgezdi – Kentsel dönüşümün önü açılacak mı?

İBB Meclisi’nin 2021 Kasım ayı oturumlarının ikinci birleşiminde İstanbul’daki riskli yapıları ilgilendiren çok önemli bir düzenleme yapıldı.

Yapılan plan notu değişikliği ile daha önce 15 ilçe için kabul edilen değişiklikler; 23 ilçe için daha kabul edilmiş oldu.

Oybirliği ile geçen karar sonrasında sadece Kadıköy ilçesi hariç tüm ilçeler için söz konusu karar uygulamaya girecek.

Kentsel dönüşümün simgesi haline gelen Kadıköy için de önümüzdeki günlerde düzenleme yapılması bekleniyor.

Alınan karar ile geçmişte yürürlükte olan imar mevzuatına uygun şekilde ruhsat alarak yapılmış ancak daha sonra yapılan plan değişiklikleri nedeniyle yapılaşma alanları azaldığı için yıkılıp yeniden yapılamayan depreme dayanaksız binaların önündeki engel kaldırılmış oldu.

Düzenlemeyle, yapılaştığı dönemde yürürlükte olan imar planına ve imar mevzuatına uygun bir şekilde ruhsat alarak yapılaşmış ancak zamanla imar hakkı düşürülmüş binalara eski hakları geri tanınıyor. Yani binanın yenilenmesi halinde, kat maliklerinden hiç biri hak kaybına uğramayacak.

Mevcut imar planlarına işlenen bu yeni düzenlemeden, daha önce ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi almış olan, mevcut imar planına göre tamamı donatı veya yol alında kalmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alında kalıp, imarlı alanına göre yapılaşabilecek parsellerdeki yapılar faydalanacak.

Bu parsellerdeki yapılar, yıkılıp yeniden yapılabilmesi halinde, talep edilmesi durumunda mevcut imar planındaki fonksiyonumu korumak şartıyla, ‘yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre’ uygulama yapılacak.

Binanın kot aldığı noktanın altındaki bodrum katlara yapılacak olan otopark, sığınak gibi ortak alanlar toplam inşaat alanına dâhil olmayacak. İmar barışı uygulanmış binalar ise bu haklardan faydalanamayacak.

Bina yüküne göre zemin iyileştirmesi gerektiren alanlarda, zemin iyileştirmesi yapılmadan uygulama yapılamayacak. Uygulama aşamasında ilgili kurum görüşleri alınması şart koşulacak.

Av. Ali Rıza İLGEZDİ