2 Mayıs 2021 19:38

Av. Ali Rıza İlgezdi – Otopark yönetmeliğinin nihai şekli

Av. Ali Rıza İlgezdi – Otopark yönetmeliğinin nihai şekli

Av. Ali Rıza İlgezdi – Otopark yönetmeliğinin nihai şekli

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan yönetmeliğe göre bundan sonra daire büyüklüklerine göre otopark yeri zorunluluğu uygulanacak. 120-180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark, 180 metrekare üzeri her daire için 2 adet otopark yeri ayrılması gerekecek.

1- 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80-120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120-180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 adet otopark yeri ayrılması gerekecek.

2- Dükkân, mağaza, banka gibi fonksiyonlarda her 40 metrekare için 1 adet olarak;, büro binalarında, her 50 metrekare için 1 adet olacak.

3- Otoparkın bina bodrumunda karşılanması zorunluluğu kaldırıldı.

4- Parsel arka bahçesinde binalara 2 metreden fazla yaklaşmamak ve zemin kat yüksekliğini aşmamak kaydı ile mekanik otopark yapılabilecek.

5- 120 metrekareden küçük olup 3 kat ve üzeri yapı bulunan parsellerde, talep halinde otoparkın bedel karşılığı bölge otoparkından temin edilebilmesi sağlanacak.

6- 250 metrekareden küçük parsellerde otopark ihtiyacının yarısının parselde karşılanması kaydı ile zorunlu otopark adedi yüzde 50 azaltılacak.

7- Komşu parsellerin anlaşması ve maliklerin onayı halinde bitişik olan bahçelerin, aradaki duvar kaldırılmak suretiyle ortak otopark olarak kullanılabilecek.

8- Parselinde otopark yapamayan yapılar için 1000 metre yarıçapındaki başka bir binadan, arsadan ya da varsa ticari otoparktan tapuya şerh konmak suretiyle otopark yeri temin edebilecek.

9- Bölge otoparkı bedelini toplama ve bu otoparkları yapma görevi ilçe belediyelerine verildi.

10- Otopark bedelinin tamamının yapı ruhsatı aşamasında alınması uygulaması kaldırılarak yüzde 25’inin ruhsat aşamasında kalanının ise 18 ayda ve taksitle ödenmesi imkânı sağlandı.

11- Asgari zorunlu otopark adedi 20’den fazla olan yeni yapılacak binalarda 1 Ocak 2023 tarihine kadar en az yüzde 2 oranında, bu tarihten sonra ise yüzde 5 oranında elektrikli araç park yeri düzenleme şartı getirilecek. AVM ve bölge otoparklarında ise bu oranlar 1 Ocak 2023 tarihine kadar yüzde 5, bu tarihten itibaren yüzde 10’a çıkarılacak.

Av. Ali Rıza İLGEZDİ

Whatsapp İletişim Hattı: 0533 259 00 69

e-mail : aliriza_ilgezdi@hotmail.com