5 Nisan 2021 10:48

Yapı Kayıt belgesinin iptal edilmesinin sonuçları

Yapı Kayıt belgesinin iptal edilmesinin sonuçları

Yapı Kayıt belgesinin iptal edilmesinin sonuçları

1. Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçundan Soruşturma Açılır.

2. İmar Kanunu Uyarınca Yıkım ve Para Cezası Kararı Alınır.

3. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçundan Soruşturma Açılır.

4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İptal Edilir.

5. Su, Elektrik ve Doğalgaz Aboneliği İptal Edilir

6. Hazine veya Belediye Arazilerinin Satış İşlemi İptal Edilir

7. Yapı Kayıt Belgesi Esas Alınarak Yapılan Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyetinin Durumu
(Tapu Müdürlüğünde yapılan işlem sonrası işlem dayanağı yapı kayıt belgesinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iptal edilmesi ve Tapu Müdürlüğüne bildirilmesi durumunda yapı kayıt belgesi ile işlem yapılan taşınmazın / bağımsız bölümlerin kaydının beyanlar hanesine uyarıcı nitelikte belirtme yapılmakla yetinilir. Bu durumda yapılan cins değişikliği ve kat mülkiyeti iptal edilmeyecek, sadece yapı kayıt belgesi ile işlem yapılan taşınmazın / bağımsız bölümün kaydının beyanlar hanesine uyarıcı nitelikte belirtme yapılmakla yetinilecektir.)