21 Aralık 2021 21:42

Yazarımız Ali Rıza İlgezdi 15. Kitabını çıkarıyor

Ataşehir Aktüel Haber yazarı Av. Ali Rıza İlgezdi 15. kitabını çıkarmak üzere.

Yazarımız Ali Rıza İlgezdi 15. Kitabını çıkarıyor

Ataşehir Aktüel Haber yazarı Av. Ali Rıza İlgezdi 15. kitabını çıkarmak üzere.

Ataşehir’in tanınan simalarından ve sayılı Avukatlarından Ataşehir Aktüel Gazetesi Yazarı Av. Ali Rıza İlgezdi dur durak bilmiyor.

Daha önce 14 kitap yazan Av. İlgezdi, 15. kitabının hazırlıklarını da tamamladı. Ayrıca, “Hukuki el atma (Kamulaştırmasız el atmada yeni dönem)” adlı kitap 4. baskıya girdi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Av. Ali Rıza İlgezdi, “İlk baskının sunum yazısını Yedi̇tepe Üni̇versi̇tesi̇ Hukuk Fakültesi̇ Dekanı Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk hocam çalışma konusunu kendi belirlemişti. İki̇nci̇ baskının sunum yazısını sevgi̇li̇ meslektaşım ve dostum Av. Peren Sanrı Arslan, üçüncü baskının sunum yazısını sevgi̇li̇ meslektaşım ve dostum Özyeği̇n Üni̇versi̇tesi̇ Hukuk Fakültesi̇ Öğreti̇m Üyesi̇ Dr. Özge Didem Boulanger ve dördüncü baskının sunum yazısını i̇se yi̇ne sevgi̇li̇ meslektaşım ve dostum Kadi̇r Has Üni̇versi̇tesi̇ Hukuk Fakültesi̇ Öğreti̇m Üyesi̇ Dr. Ahmet Ayar kaleme aldı” dedi.

Av. İlgezdi, “Hem meslektaşım hem dostum olarak sunum yazıları i̇le ki̇tabımı onurlandıran 4 değerli̇ bi̇li̇m i̇nsanına özel şükranlarımı sunuyorum. Tüm i̇lgi̇li̇lere yararlı olması di̇lekleri̇mle” ifadelerini kullandı.

Bireysel Kitapları

1. İmar Hukukunda Yıkım Ve İmar Para Cezaları

2. Adım Adım Kentsel Dönüşüm

3. 100 Soruda Tapu Tahsi̇s Belgesi̇

4. Hukuki̇ El Atma – Kamulaştırmasız El Atmada Yeni̇ Dönem

5. Adım Adım Kat Mülki̇yeti̇

Yazarlarından Olduğu Ortak Kitaplar

1. İmar Barışından Kaynaklanan Sorunlar Ve Çözümleri̇

2. Yapı Kullanma İzi̇n Belgesi̇ (İskân Ruhsatı)

3. İnşaat Sözleşmeleri̇ni̇n Bakanlık ya da Beledi̇yeler Tarafından Feshi̇

4. Adım Adım Acele Kamulaştırma

5. Beledi̇ye Şi̇rketleri̇

6. İmar Planlari ve Davaları

7. İmar Ki̇rli̇li̇ği̇ne Neden Olmak Suçu

8. Gayri̇menkul Rehberi̇

9. Hukuk Davaları